Завршен је Копаоник бизнис форум 2012

Радна тела

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Председник и потпредседник
ЂУРИЧИН Драган, председник, Делоитте
ОКУКА Мирослав, генерални директор, Таркетт

Извршни одбор
ЂУРИЧИН Драган, председник, Делоитте
ОКУКА Мирослав, генерални директор, Таркетт
ПАВИЧИЋ Никола, председник, Глобал Сеед
СПАСОЈЕВИЋ Топлица, председник, ИТМ
ВУКАДИНОВИЋ Драгољуб, председник, Металац

Етички комитет
ДУШАНИЋ Тања, директор правних и корпоративних послова, Апатинска пивара
КНЕЖЕВИЋ Јасмина, директор, БелМедиц
МИЛОВАНОВИЋ Владимир, генерални директор, Енергопројект Холдинг
МИЛУТИНОВИЋ Душан, члан УО, Хемофарм
ПАВИЧИЋ Никола, председник, Глобал Сеед

Комисија за пријем
ЧУПИЋ Владимир, директор Представништва, Атлантик Гроуп
ЂУРИЋ Драгиња, председник ИО, Банца Интеса
МИХАЈЛОВИЋ Драган, финансијски директор, Хемофарм
СПАСОЈЕВИЋ Топлица, председник, ИТМ
ПАВИЧИЋ ВИТОШЕВИЋ Милена, финансијски директор, Таркетт

Програмски комитет
АТАНАСИЈЕВИЋ Јасна, директор, Републички секретаријат за јавне политике
ЛОНЧАР Драган, професор, Економски факултет Београд
МАЛИНИЋ Дејан, професор, Економски факултет Београд
ПЕРОВИЋ Јелена, професор, Економски факултет Београд
ШОШКИЋ Дејан, професор, Економски факултет Београд
ТРБОВИЋ Ана, професор, ФЕФА

Надзорни одбор
ДАБИЋ Стојан, професор, Међународни центар за развој финансијског тржишта
МАТИЋ Оливера, независни финансијски консултант
СТЕВАНОВИЋ Никола, професор, Економски факултет Београд

Информације

Удружење корпоративних директора Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: ukds@eunet.rs