Редакција часописа "Економика предузећа"

Редакција часописа "Економика предузећа"

1. АТАНАСИЈЕВИЋ Јасна
2. БИРОВЉЕВ Јелена
3. ЂУРИЧИН Драган, уредник
4. HUMPHREYS JOHN
5. ЈАНИЋИЈЕВИЋ Небојша
6. ЈАНОШЕВИЋ Стево
7. КРЖИЋ Мирослав
8. ЛОНЧАР Драган
9. ЛОВРЕТА Стипе
10. МАГДАЛИНИЋ Рене
11. МАЛИНИЋ Дејан
12. МИЈУШКОВИЋ Вељко
13. ПАУНОВИЋ Благоје
14. ПЕРОВИЋ Јелена
15. ПЕТКОВИЋ Горан
16. ПУРГ Даница
17. РАНКОВИЋ Јован
18. СТАНКОВИЋ Љиљана
19. СТЕВАНОВИЋ Никола, заменик уредника
20. ВЕДРИШ Младен
21. ВУКСАНОВИЋ Ива, секретар

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs