Пријава за Копаоник бизнис форум 2018

Име фирме / организације
Адреса фирме / организације
Место
Телефон / Факс
ПИБ
Особа за контакт
Адреса електронске поште
Колико особа пријављујете?
*Означите особе за које желите профактуру
Име и презиме особе 1
Да ли желите израду електронске профактуре за котизацију?(PDF формат)
Да ли желите да користите услуге туристичке агенције БТА? (понуда туристичке агенције)
Да
Не
*Туристичка агенција БТА ће Вас контактирати убрзо после пријаве.

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs