Копаоник бизнис форум

01.01.11

Нишко саветовање 2011

Нишко саветовање економиста 2011 одржано је 03. јуна на тему „Инвестиције и економски раст - улога државе и локалне самоуправе“.
Уводна излагања проф. Драгана Ђуричина, председника Савеза економиста Србије, и проф. Зорана Аранђеловића дала су студиозне анализе постојећег стања и указала на могућа решења проблема условљености инвестирања и економског раста. Поред тога, уводничари су дали конструктивне препоруке за вођење економске политике. Уз два уводна реферата, на скупу је презентирано још 6 реферата угледних универзитетских професора.
Посебну вредност скупа је дала веома плодна дискусија у два панела: „Држава, регулаторна тела и локални економски развој“ и „Мотиви инвеститора“. Други панел је оцењен као драгоцено виђење актуелних проблема привредног амбијента у коме послују страни инвеститори, као и успешна домаћа предузећа. Указано је на могућа решења стимулисања развоја реалног сектора. Уз евидентирање проблема функционисања реалног сектора, панел је био посвећен и улози локалне самоуправе у економском развоју неразвијених подручја Србије.
У делу скупа под називом Иницијативе представљено је Удружења привредника и кластера југоисточне Србије, као И Кластер рециклаже „Југ“.
Саветовању је присуствовало око 150 учесника. Покровитељ скупа је традиционално био Град Ниш. Бројни присутни новинари су медијски добро пратили рад на саветовању. Према мишљењу научне и стручне јавности овај скуп је био добро организован, а рад на њему изузетно успешан.

Архива

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs