Копаоник бизнис форум

01.01.08

Нишко саветовање 2008

Нишко саветовање економиста 2008 одржано је 30. маја на тему „Утицај регионалног развоја на конкурентност“. Регионални развој Србије је једно од кључних деценијских питања укупног развоја Републике. Ни пређена прва фаза транзиције, са несумњивим успесима у одређеним значајним областима привредног и укупног друштвеног живота, не само да се није прославила у решавању, већ је и продубила проблем неједнаког регионалног развоја. Влада РС је 2007. године донела Стратегију регионалног развоја Србије и сврстала поменути проблем као једно од приоритетних стратешких питања земље.
Поред уводних реферата, одржана су три панела на тему успешног вођења бизниса у неразвијеном подручју, финансирања компанија и економског развоја југоисточне Србије.
Саветовању је присуствовало око 150 учесника уз запажено присуство медија.

Архива

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs