Копаоник бизнис форум

01.01.07

Нишко саветовање 2007

У 2007. години саветовање је имало тему: „Трендови развоја реалног сектора: инвестирање, конкурентност домаћих предузећа и постприватизациони проблеми”. Наши најпознатији економски стручњаци дали су своје мишљење о могућностима инвестирања приватног капитала у домаћи енергетски сектор, институционалном инвестирању и улози банака у инвестирању. Такође је било речи о конкурентности домаћих предузећа и начинима да се она заштите, постприватизационим проблемима, као и о неопходностиизмене постојећег закона о приватизацији.

Архива

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs