Менаџмент форум Југоисточне Европе

01.01.07

Милочерски економски форум 2007

Милочерски економски форум 2007 одржан је под насловом "Корпоративно и јавно управљање у функцији развоја конкурентности". Реферати и дискусија су изложени у оквиру следећих тема: кључни проблеми корпоративног управљања, специфични аспекти корпоративног управљања и јавно управљање. Поред Савеза економиста Србије и Савеза економиста Црне Горе, као организатор скупа јавља се и новоосновано Удружење корпоративних директора Србије. Главни циљеви овог удружења су: развој делотворног и етичког корпоративног и јавног управљања, које ће довести до подизања конкурентности, раста економских слобода и смањења корупције. Оснивање новог удружења је прилика за укључивање најугледнијих корпоративних директора (чланови управних и надзорних одбора) предузећа, банака и других организација корпоративног типа.

Погледајте галерију слика

Зборници

Радови са Менаџмент форума југоисточне Европе се објављују у часопису "Економика предузећа"
2006
2007
2008

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs