Менаџмент форум Југоисточне Европе

01.01.06

Милочерски економски форум 2006

Милочерски економски форум 2006 се по први пут од 1992. године одржава у новом геополитичком контексту - одлазак Црне Горе из заједнице држава Србије и Црне Горе. Тема саветовања је била "Европски приоритети и регионална сарадња" . Намера организатора скупа је да са овом темом подстакну економисте Србије и економисте Црне Горе на промишљање најефикаснијег начина повећања трговине са привредама у региону Западног Балкана као и проналажење најбржег пута интеграције у Европску Унију. Основну идеју скупа прати и структура реферата и дискусија по данима. Конкрено, реферати и дискусија су изложени у оквиру следећих тема: одржив развој, финансијска тржишта, регионална трговина. На скупу су и ове године учествовали академичари, привредни практичари и представници државне администрације и регулаторних тела. Регионалној сарадњи биће посвећени и будући скупови са идејом ширег укључивања економиста из региона, пре свега, са простора бивше Југославије.

Зборници

Радови са Менаџмент форума југоисточне Европе се објављују у часопису "Економика предузећа"
2006
2007
2008

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs