Цена котизације

Котизација износи 44,400 РСД укључујући ПДВ. Учешће на конференцији може се отказати писменим путем најдаље пет дана пре почетка конференције и у том случају се наплаћује 50 одсто од вредности котизације на име трошкова администрације. После тог рока наплаћену котизацију организатор задржава у целости. Замена пријављених учесника могућа је све до почетка конференције, уз претходно послато обавештење организатору. У случају недоласка пријављеног учесника без обавештавања организатора, пријављени учесник је сагласан са наплатом котизације.
Kopaonik 2018

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs