Цена котизације

Котизација износи 44,400 РСД укључујући ПДВ. Учешће на конференцији може се отказати писменим путем најдаље пет дана пре почетка конференције и у том случају се наплаћује 50 одсто од вредности котизације на име трошкова администрације. После тог рока наплаћену котизацију организатор задржава у целости. Замена пријављених учесника могућа је све до почетка конференције, уз претходно послато обавештење организатору. У случају недоласка пријављеног учесника без обавештавања организатора, пријављени учесник је сагласан са наплатом котизације.

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs