Копаоник бизнис форум

01.01.08

Копаоник Бизнис форум 2008

Копаоник бизнис форум 2008 је одржан на тему: "Транзиција, достизање ЕУ и повезане теме: улога инвеститора из Словеније, Руске Федерације и Аустрије" у организацији Савеза економиста Србије и Удружења корпоративних директора Србије. Први дан је био посвећен геополитичком контексту, други тренутним економским перформансама, док су трећег дана разматрана питања везана за макростабилност и конкурентност.

Трајно вођен намером анализирања појава које нису директно у радару Владе а битне су за економију, Савез економиста Србије се на овогодишњем форуму бавио још и питањима: корпоративног управљања, регулативе концентрације, финансирања локалне самоуправе, прилагођавања финансијског сектора новој регулативи ЕУ и неконвенционалним иницијативама за подизање конкурентности. Скупу су присуствовали релевантни учесници и страни инвеститори који су заправо наши највећи економски пријатељи из Словеније, Руске Федерације и Аустрије.

Као и ранијих година, припремљен је квалитетан зборник радова, а према подацима стручне службе Савеза у раду форума је учествовало око 400 учесника.

Зборници

2006
2007
2008

Од 2009. године, радови са Копаоник бизнис форума се објављују у часопису "Eкономика предузећа".

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs