Копаоник бизнис форум

01.01.07

Копаоник Бизнис форум 2007

Копаоник бизнис форум 2007. је организован у сарадњи са Новом Љубљанском банком с обзиром да је словеначка привреда значајан спољнотрговински партнер и један од највећих инвеститора у привреду Србије. У Србији послује преко 400 предузећа из Словеније. Инвеститори из Словеније су присутни у реалном сектору, финансијском сектору, трговини и информатици.

Тема овогодишњег форума је била "Раст институционалног капацитета и инвестиционих могућности: главни изазови за Србију 2007." Други дан Форума је био посвећен улози инвеститора уз Словеније.

На скупу се сваке године окупи око 350 најугледнијих економских практичара и теоретичара из Србије. Делегацију Словеније предводили су академичари, привредни практичати из реалног и финансијског сектора, представници државне администрације и регулаторних тела на највишем нивоу.

Зборници

2006
2007
2008

Од 2009. године, радови са Копаоник бизнис форума се објављују у часопису "Eкономика предузећа".

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs