Копаоник бизнис форум

01.01.06

Копаоник Бизнис форум 2006

Копаоник бизнис форум 2006. је одржан на тему "Србија 2012: развој, финансијски систем и конкурентност". Главни разлог за овакву тему је пројекат Владе Републике Србије "Стратегија развоја Србије 2006-12" који је у завршној фази.

Форуму су присуствовали министри у Влади и највиши представници регулаторних тела, привредници из реалног и финансијског сектора, академичари, пословни консултанти и медији. Цео форум је организован са идејом да се до оквира нове визије развоја и стратегије конкурентности дође кроз тестирање званичних предлога и усклађивање мишљења релевантних људи.

Као и ранијих година, припремљен је зборник радова са 28 реферата. Радови су према садржају тема које обрађују сврстани у три тематска блока: развој, финансијски систем и конкурентност. Према подацима стручне службе Савеза у раду форума је учествовало преко 300 учесника.

Зборници

2006
2007
2008

Од 2009. године, радови са Копаоник бизнис форума се објављују у часопису "Eкономика предузећа".

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs