Копаоник бизнис форум

01.01.05

Копаоник Бизнис форум 2005

Копаоник бизнис форум 2005. је одржан на тему "Стратегија конкурентности Србије 2005-10" и имао је за циљ да о кључним питањима развоја привреде Србије размене мишљења представници државе, бизниса и науке. Као основа за ову расправу су послужили реферати познатих експерата, који су се односили на четири стуба конкурентности: (1) макроекономски менаџмент, (2) микроекономски менаџмент, (3) регулативу и институције система и (4) систем вредности и пословну етику. Такође су организовани панели за реални сектор, банке, друге финансијске посреднике и регионални развој (Јужна Србија и Санџак).

Првог дана на програму Копаоник бизнис форума била су питања везана за стубове конкурентности, где су после четири уводна реферата економиста, своје ставове изнели министри Владе Републике Србије. Поред тога, првог дана су одржана и два панела: Регионални развој и конкурентност: пример југа Србије и Санџака и Погледи ААПС-а на стратегију конкурентности.

Другог дана на програму су била питања везана за регулативу и институције финансијског система. Поред уводних реферата и реферата по позиву, на ову тему одржани су панели: Прегледи банака на стратегију конкурентности и Кредибилитет финансијског тржишта. Поред министра Младана Динкића, Предрага Бубала и Бојана Димитријевића, који су учествовали у раду форума првог дана, другог дана као специјални гости говорили су потпредседник Владе Мирољуб Лабус и гувернер НБС Радован Јелашић. Министар Динкић је учествовао и у раду панела Погледи банака на стратегију конкурентности. Трећег дана се расправљало на тему Систем вредности и пословна етика.

Као и ранијих година, припремљен је зборник радова са 23 реферата. У раду је учествовало око 250-300 учесника. У стручној и широј јавности рад овог форума је оцењен као врло успешан, поготово што је покренута расправа о конкурентности привреде Србије као кључном проблему будућег развоја Србије. Овим је покренут дугорочнији пројекат стратегије конкурентности Србије у организацији ААПС-а и Савеза економиста Србије.

Зборници

2006
2007
2008

Од 2009. године, радови са Копаоник бизнис форума се објављују у часопису "Eкономика предузећа".

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs