Радна тела Савеза економиста Србије

Радна тела Савеза економиста Србије

Комисија за ААПС:
1. Арсић Весна
2. Царић Славко
3. Дабић Стојан, председник
4. Петровић Радоњић Драгијана
5. Војновић Зоран

Центар за корпоративно управљање:
1. Бановић Ратко
2. Ђуричин Драган
3. Малинић Дејан, председник
4. Пауновић Благоје
5. Трбовић Ана

Центар за научне скупове, конференције и друге врсте интеракција:
1. Чупић Владимир
2. Дабић Стојан
3. Ђурић Драгиња
4. Маровић Борис
5. Петровић Радоњић Драгијана
6. Шаговновић Драган
7. Спасојевић Топлица
8. Узелац Вида, председник
9. Влаховић Александар
10. Вучковић Владимир

Центар за међународну сарадњу:
1. Ђунић Данко
2. Кисић Светлана
3. Матић Оливера
4. Питић Горан
5. Савић Небојша
6. Трбовић Ана, председник
7. Вујачић Иван

Комисија за верификацију достигнућа економске науке и струке:
1. Бајец Јуриј, председник
2. Бановић Ратко
3. Бировљев Јелена
4. Бјелица Војин
5. Цвјетићанин Данијел
6. Дабић Стојан
7. Јакопин Едвард
8. Јосифидис Коста
9. Лабус Мирољуб
10. Петковић Горан
11. Ранковић Јован
12. РикаловићГојко
13. Стевановић Никола
14. Стојановић Бобан
15. Шошкић Дејан

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs