Економика предузећа

25.03.15

О часопису

Часопис Економика предузећа је водећи часопис из области пословне економије и менаџмента који у континуитету излази још од 1953. године. У часопису се објављују оригинални научни, прегледни и стручни радови, саопштења, информативни прилози и прикази сврстани по следећим тематским подручјима: организација и управљање, рачуноводство и ревизија, финансије, право и порези, транзиција и преструктуирање, информациона технологија и маркетинг. Годишње се издају четири броја овог часописа.

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја часопис је рангиран као национални часопис међународног значаја.

Електронска верзија часописа, постављена на сајту СЕС-а, доступна је широј читалачкој публици.

Ранија издања

2011
2010
2009
2008

За издања ранија од 2008. године, обратите се Редакцији часописа "Економика предузећа"

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs