Савез економиста Србије

11.01.13

III седница Председништва Савеза економиста Србије

III седница Председништва Савеза економиста Србије одржана је у среду 12.децембра у 12h, у библиотеци "Никола Пашић" у Београду, са следећим


Дневним редом:


1. Усвајање Записника са претходне седнице;

2. Извештај о одржаном Менаџмент форуму југоисточне Европе Београд 2012;

3. Договор о одржавању Копаоник бизнис форума 2013;

4. Припрема 38. редовне Скупштине Савеза економиста Србије

· Предлози дневног реда и радних тела Скупштине

1. Дневни ред

2. Радна тела

- Радно председништво

- Записничар

- Оверивачи записника;

5. Извештај Надзорног одбора, Снезана Ристановиш, члан НО

А. Обавештење о извештају UHY Еки ревизије о финансијском пословању СЕС-а за 2011. годину;

Б. Предлог одлуке о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама СЕС-а, отпису непродатих залиха и укидању претплате на часопис Економика предузећа;

6. Разно.

Повратак на претходну страну
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs