Савез економиста Србије

12.01.13

XXXVIII редовна Скупштина Савеза економиста Србије

XXXVIII редовна Скупштина Савеза економиста Србије одржана је у среду 12.децембра 2012. године са почетком у 14h у библиотеци "Никола Пашић" у Београду са следећим


Дневним редом:


1. Усвајање Записника са претходне Скупштине;

2. Избори:

― Радног председништва

― Записничара

― Оверивача записника;

3. Усвајање извештаја Наџорног одбора о финансијском пословању СЕС-а за 2011. годину;

4. Верификација одлуке о усвајању завршног рачуна за 2011. годину;

5. Извештај Надзорног одбора о ревизији финансијског пословања са предлогом мера, Снежана Ристановић, члан НО:

А.    Усвајање извештаја UHY Еки ревизије о финансијском пословању СЕС-а за 2011. годину;

Б.    Усвајање одлуке о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама СЕС-а, отпису непродатих залиха и укидању претплате на часопис Економика предузећа;

6. Извештај о раду Савеза економиста Србије за период између две Скупштине, Александар Влаховић, председник СЕС-а;

7. Програм рада Савеза економиста Србије у наредном периоду;

8. Разно.

Повратак на претходну страну
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs