Савез економиста Србије

15.01.15

Копаоник бизнис форум 2015

Поштовани,

У име Савеза економиста Србије и Удружења корпоративних директора Србије, част нам је да Вас позивамо на двадесет други Копаоник бизнис форум 2015.

Форум се традиционално одржава под покровитељством председника Владе Републике Србије. Сваке године форум окупи више од 500 учесника међу којима су уважени академичари, представници државе, дипломате, пословни људи и медијски посленици.

Форум ће бити одржан 3-5. марта у Конгресном центру на Копаонику под насловом:   

СРБИЈА 2015-30: НОВА ВИЗИЈА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА
Како невидљиве могућности претворити у видљиве ефекте

Програмски одбор предвидео је расправу у оквиру три теме:

3. март 2015:  Играти да би се победило уместо играти да би се играло
4. март 2015:  Национална стратегија економског и социјалног развоја: Србија 2015-30
5. март 2015:  Индустријске политике: нова платформа за вођење економске политике и  кључне мере

Због чега је важно афирмисати значај стратегијског приступа за развој привреде Србије? Одговор проистиче из неопходности реструктурирања немоћне и раштимоване привреде како би се омогућио опстанак и просперитет државе. То није лак задатак, нарочито имајући у виду тренутну стратешку позицију, низак ниво економских резултата, као и окружење брзих и радикалних промена.

Привреда Србије је не само недовољно развијена, већ и са кашњењем у процесу транзиције према стању веће економске развијености. Због кашњења у геополитичком позиционирању, земља je остала „заглављена“ у простору и времену. Анализа стратегијске позиције упућује на доминантан утицај претњи у односу на шансе. Највеће претње долазе са стране структурних неравнотежа, као што су макроекономски дефицити, ценовни диспаритети, висока цена капитала и прецењен девизни курс. Када је привреда у неравнотежи и када зависи од увоза и дуга, она извесно ризикује да постане талац финансијализације, највеће заблуде неолибералне економске доктрине, која на разне начине поткопава економију и доводи је у стање раштимованости.

У окружењу брзих и радикалних промена за привреду која се налази на економски неодрживој путањи, ризик појаве негативног сценарија је не само висок, већ и у порасту. Бежећи од банкротства, готово свака влада у Србији пролази кроз искуство „клиничке смрти“. Међутим, искуство клиничке смрти требало би схватити као могућност за катарзу која може да допринесе откривању креативних начина за решавање проблема.


Стратешка флексибилност постаје основна компетенција у условима када се позиција између учесника у глобалној конкурентској утакмици учестало мења. Суштина више није у томе шта је прави потез, већ шта мора да се уради на прави начин. У новим условима улога владе није само да оствари боље геополитичко позиционирање екстерно и одржи политичку стабилност интерно, већ и доминантно, да подстакне развој адекватног модела одрживог раста и одговарајуће платформе за вођење економских политика. Ортодоксни модел вођења економских политика у Србији је дубоко укорењен тако да је за преокрет потребан потпуно нов модел који је у стању да обезбеди прилагођавање променама. Овогодишњи форум је посвећен формулисању тог модела.

Суштина новe теоријске платформе је у свеобухватном реструктурирању, на макро и  микро нивоу, као и доношењу стратешких одлука које ће омогућити отклањање скривених пукотина система и прилив инвестиција у секторе разменљивих производа. У том процесу мере штедње се не могу избећи. Међутим, оне нису довољне за промену status quo.  

У потрази за решењем, клатно не може да се помери од једног екстремног институционалног избора ка другом, од претпоставке да је тржиште најбољи регулатор ка претпоставци да је држава једини доносилац одлука. Последња разматрања неолибералне економске доктрине, одговарајућег модела развоја и платформе за вођење економских политика показала су да су се највећи продори у економској теорији десили на пољу интеграције макроекономских политика и индустријских политика. Индустријске политике су суштина савременог  погледа на економију познатог као нова структурна економска теорија. Парафразирајући Џ. Стиглица, питање за било коју владу није да ли да се ангажује на пољу индустријских политика, већ како да то учини исправно. Неолиберална економска доктрина не сме више никада бити алиби за нечињења владе.

За суочавање са новим изазовима неопходна је национална стратегија економског и социјалног развоја, као скуп међусобно повезаних мера које ће омогућити да привреда опстане и просперира на глобалном тржишту. Да би била у стању да одговори на изазове, влада мора да има одговорност. Мисија владе у овом процесу је: играти да би се победило, уместо играти да би се играло.

У нади да ћете преусмерити своје обавезе и дати допринос решавању претходних питања, позивамо Вас да учествујете у овом интерактивном догађају који тежи да буде празник за економске теоретичаре и практичаре, као и извориште конструктивних идеја за креаторе економских политика. Свако деловање или нечињење у себи носи скривене вредности. Ове вредности увек нађу начин да се манифестују.

Као организатори Копаоник бизнис форума, желимо да подстакнемо учешће и сарадњу између релевантних људи и понудимо учесницима интерактивну платформу за излагања, расправу, дијалог и ширење идеја. Избор је на Вама!
    
Александар Влаховић, председник Савез економиста Србије
Проф. Драган Ђуричин, селектор форума
Топлица Спасојевић, председник Удружењa корпоративних директора Србије

Повратак на претходну страну
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking

Зборници

2006
2007
2008

Од 2009. године, радови са Копаоник бизнис форума се објављују у часопису "Eкономика предузећа".

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs