Савез економиста Србије

14.12.13

XXXIX редовна Скупштина Савеза економиста Србије

XXXVIII  редовна Скупштина Савеза економиста Србије одржана је у четвртак 12. децембра 2013. године са почетком у 13ч у библиотеци "Никола Пашић" у Београду са следећим

Дневним редом:

1.    Усвајање Записника са претходне Скупштине;
2.    Избори:
―    Радног председништва
―    Кандидационе комисије
―    Верификационе комисије
―    Записничара
―    Оверивача записника;
3.    Усвајање извештаја Надзорног одбора о финансијском пословању СЕС-а за 2012. годину и верификација одлуке о усвајању завршног рачуна за 2012. годину;
4.    Избор председника и два члана Надзорног одбора;
5.    Избор једног члана Председништва;
6.    Извештај о раду Савеза економиста Србије за период између две Скупштине -  Александар Влаховић, председник СЕС-а;
7.    Програм рада Савеза економиста Србије у наредном периоду;
8.    Разно.

Повратак на претходну страну
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs