Савез економиста Србије

13.12.13

VI седница Председништва Савеза економиста Србије

VI седница Председништва Савеза економиста Србије одржана је у четвртак 12. децембра 2013. са почетком у 11,30ч у библиотеци "Никола Пашић" у Београду, Добрињска 11 (I спрат), са следећим

Дневним редом:

1.    Усвајање Записника са претходне седнице
2.    Извештај о одржаном Менаџмент форуму југоисточне Европе Блед 2013;
3.    Договор о одржавању Копаоник бизнис форума 2014;
4.    Припрема 39. редовне Скупштине Савеза економиста Србије
•    Предлози радних тела Скупштине
-    Радно председништво
-    Кандидациона комисија
-    Верификациона комисија
-    Записничар
-    Оверивачи записника;
5.    Разно.

Повратак на претходну страну
Kopaonik 2018
Партнер
Mastercard
Генерални спонзори
NLB
Blinking

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs