Председништво Савеза економиста Србије

Владимир Вучковић

Владимир ВучковићВладимир Вучковић је ванредни професор на Факултету за међународну економију Мегатренд универзитета. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Економском факултету у Београду. Области научноистраживачког интереса су корпоративне и јавне финансије и међународна економија. Уредник је часописа „Макроекономске анализе и трендови“. Члан је Фискалног савета Владе Републике Србије, члан председништва Савеза економиста Србије и придружени члан Научног друштва економиста. Објавио је више од 80 радова у научним и стручним часописима, а коаутор је једног уџбеника.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs