Председништво Савеза економиста Србије

Вида Узелац

Вида УзелацВида Узела je чланица извршног одбора Савеза економиста Србије. Рођена у Београду. Дипломирала на Економском факултету у Београду. Течно говори енглески језик.

Своје богато радно искуство започела радом у Служби друштвеног књиговодства Југославије, затим наставља рад у Заводу за обрачун и плаћања Југославије.

2000 године прелази у Народну банку Југославије (касније Народна банка Србије) на послове организовања окружења за трговање хартијама од вредности и оснивања институције Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Постаје први директор те нове институције у оквиру Народне банке да би крајем 2003 године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности постао самостална институција, а она њен директор, а затим и председник / члан Управног одбора. Бавила се организовањем рада ове захтевне институције и успоставила систем регистрације хартија од вредности у складу са међународним стандардима исто као и систем клиринга и салдирања хартија од вредности. Омогућила учлањење Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у међународне институције. Била дугогодишња чланица Одбора директора европских Централних регистара хартија од вредности. Новембра 2013 године је именована за вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију. На тој позицији остаје до јула 2014. Такође радила као предавач на курсевима за брокере у организацији Комисије за хартије од вредности, као консултант ОЕБС на пројекту „Борба против организованог криминала и корупције“ и као консултант Савета Европе. Чланица је Надзорног одбора ЈП Скијалишта Србије. Објавила је стручне текстове из области хартија од вредности, менаџмента и економије.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs