Председништво Савеза економиста Србије

Никола Стевановић

Никола СтевановићДр Никола Стевановић је редовни професор Економског факултета у Београду, на коме је и одбранио магистарски рад и докторску дисертацију. На основним студијама предавао је на предметима Управљачко рачуноводство и Системи обрачуна трошкова. На последипломским студијама предавао је на неколико предмета из области којима се бавио. Објавио је више књига, међу којима су најважније: Одржање реалне супстанце предузећа у инфлаторној економији, Управљачко рачуноводство и Системи обрачуна трошкова. Коаутор је у више књига из рачуноводства и пословних финансија. Аутор је преко стотину реферата за симпозијуме, чланака у научним и стручним часописима, осврта и сл. Руководио је или учествовао у изради бројних фундаменталних и примењених студија и пројеката. Члан је Председништва и Извршног одбора Савеза економиста Србије и заменик уредника часописа Економика предузећа. Био је носилац значајних активности у Савезу рачуновођа и ревизора Србије. Руководио је израдом или учествовао у изради низа законских и подзаконских пројеката из области рачуноводства и ревизије.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs