Председништво Савеза економиста Србије

Небојша Савић

Небојша СавићНебојша Савић је професор економије и конкурентности на ФЕФА – Факултету за економију, финансије и администрацију и придружени МОC професор на Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, САД. Има више од 30 година искуства у области унапређења конкурентности, управљања економским политикама и изградњи институција тржишне привреде. Био је директор економских истраживања у Економском институту и уредник „Коњунктурног барометра“ Економског института.

Одлуком Народне скупштине Србије од новембра 2012. обавља функцију председника Савета гувернера НБС. Био је члан Националног савета за унапређење конкурентности Србије. Од 1994-1999. био је председник Савеза економиста Југославије. Члан је Председништва Савеза економиста Србије. Од 2002-2004. био је члан Управног одбора и Председник Управног одбора Комерцијалне банке, Београд, а од октобра 2006. до новембра 2012. био је члан Управног одбора Alpha bank Србија. Објавио је седам књига и велики број радова у међународним (SCI i SCII Tompson Reuters liste) и домаћим часописима и публикацијама. Учествовао је са радовима на светским конгресима економиста.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs