Председништво Савеза економиста Србије

Мирољуб Лабус

Мирољуб ЛабусМирољуб Лабус је редовни професор политичке економије на Правном факултету у Београду и бивши потпредседник Савезне владе и Владе Републике Србије. У свом академском раду, професор Лабус се бавио питањима из области макроекономије, међународне трговине, транзиције и корпоративног управљања. Писац је уџбеника „Основи економије“ и више других књига и монографија. Чланке је објављивао у домаћим и страним часописима. Пре него што је докторирао из друштвено-економских наука радио је у адвокатској канцеларији; затим је радио на матрицама друштвених рачуна и моделима опште привредне равнотеже у Савезном заводу за статистику; био уредник часописа „Економски тренд“ и „Коњунктурни барометар“. Мирољуб Лабус има велико искуство у међународним економским преговорима и дипломатији. Значајно је допринео да се обнови чланство земље у међународном финансијским институцијама, да се реши проблем спољног дуга земље и да се преговара са ЕУ о стабилизацији и придруживању. Основао је 2007. године консултантску фирму Belox Advisory Services.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs