Председништво Савеза економиста Србије

Коста Јосифидис

Коста ЈосифидисКоста Јосифидис рођен је 1953. године, дипломирао је 1976. године на Економском факултету у Суботици, где је стекао и диплому доктора економских наука (1984). Од 1994. радно је ангажован на Универзитету у Новом Саду као редовни професор на предметима Макроекономија, Европска интеграција, Макроекономија ЕУ, Економија, и Економија ЕУ. У својој универзитетској каријери објавио је више уџбеника, монографија, као и радова из области макроекономске теорије и политике и међународних финансија, методологије економије, политичке економије транзиције, глобализације, као и европске економије.

Уз богато међународно искуство и чланство у струковним међународним асоцијацијама, Коста Јосифидис обавља и више значајних функција. Члан је Савета Народне банке Србије, Савета гувернера Народне банке Србије (2006–2011), члан Председништва и Извршног одбора Савеза економиста Србије и председник Савеза економиста Војводине. Такође, члан је Сената Универзитета у Новом Саду, председник Већа за друштвене науке Универзитета у Новом Саду, координатор мастер програма Европских студија Универзитета у Новом Саду и председник програмског већа Центра за Европске студије – CAESAR Универзитета у Новом Саду. Председник је Департмана за европску економију и бизнис у оквиру Економског факултета у Суботици, главни уредник часописа Panoeconomicus у Новом Саду и члан редакција међународних часописа: International Journal of Economics & Business Research, associate editor, International Journal of Economic Research, managing editor, Journal of Business Economics and Management, Technological and Economic Development of Economy.

У периоду 2002–2003. боравио је на Вашингтонском државном универзитету у Пулману као добитник Фулбрајтове стипендије. Поред тога, имао је више стручних боравака у иностранству: у САД (adjunct professor 1995, WSU Pullman, visiting scholar 2003. PSU Portland), В. Британији, Аргентини, Бразилу, Кини, Француској, Португалу, Тајланду и Грчкој, где је био гостујући професор (2000). Предавач је по позиву и члан докторских и магистарских комисија Универзитета Sophia Antipolis у Ници у Француској. Члан је и више професионалних удружења:European Economic Association, American Economic Association, Association for Comparative Economic Studies, Association for Evolutionary Economics, European Аssociation for Evolutionary Political Economy, Royal Economic Society, International Atlantic Economic Society.

Објавио је две књиге поезије: Утроба дна (1994) и Дно утробе (2004).

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs