Председништво Савеза економиста Србије

Јован Ранковић

Јован РанковићЈован Ранковић је од 1958. године на Економском факултету у Београду. У октобру 1955. године пензионисан је као редовни професор али наставља да ради на последипломским студијама. Предавао је на више Економских факултета и био ментор великом броју последипломаца и доктораната. Написао је већи број стручних књига од којих су најпознатије Теорија биланса, Управљање финансијама предузећа, Специјални биланси и консолидовани биланси. Радио организацију више стручних предузећа, написао велики број студија и пројеката, учествовао у раду више државних стручних комисија и водио Комисију за обрачунски систем 1987-1989. године. Вишегодишњи члан редакције часописа „Рачуноводство“ и више година главни уредник часописа „Економика предузећа“. Члан је или председник управних и надзорних одбора неколико предузећа и банака.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs