Председништво Савеза економиста Србије

Јелена Бировљев

Јелена БировљевПрофесор др Јелена Бировљев, рођена је 1950. године у Теслићу, Босна и Херцеговина. Основну и средњу школу завршила је у Неготину као ђак генерације, и добитник је неколико диплома из математике. Економски факултет у Суботици заршила је 1974. године као један од најбољих студената. Магистрирала је на Економском факултету у Београду 1981. године, на смеру Пословна економија. Докторски рад одбранила је на Економском факултету у Суботици из области производно-прометних система у агрокомплексу, 1986. године. Радни век започела је као асистент на предмету Организација пословања предузећа 1975. године на Економском факултету у Суботици. Стицањем звања доцента изабрана је за предмет Организација пословања предузећа 1988. године. Редовни професор је на Економском факултету у Суботици и образовном Одељењу факултета у Новом Саду на предметима: Менаџмент у агробизнису, Менаџмент производње органске хране и Агробизнис стартегија на Департману за Аграрну Економију и Агробизнис. Објавила је преко 150 научних и стручних радова, учествовала са рефератима на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Аутор је 4 уџбеника који обрађују проблематику из области организације, менаџмента и агробизниса. Учествовала у националним и међународним пројектима који су се бавили економским темама. Више пута боравила у иностранству у оквиру међународне размене, од тога у континуитету 6 месеци на Универзитету у Минесоти САД. Тенутно врши функцију продекана за основне и мастер студије, а у предходном мандату вршила функцију продекана за докторске студије. Председник је Друштва економиста Суботице, члан је председништва Савеза економиста Војводине и Србије као и члан Редакционог одбора часописа Економика предузећа, члан је друштва агроекономиста Србије. У дугогодишњој пракси је вршила и функције Председника Савета Економског факултета у Суботици као и председника ИО Основне организације Синдиката Економског факултета до мандата.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs