Председништво Савеза економиста Србије

Јуриј Бајец

Јуриј БајецЈуриј Бајец је редовни професор Економског факултета у Београду. Рођен је 1946. године у Брежицама, Словенија. Основну школу и гимназију завршио је у Љубљани, Бону и Београду. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1968. године. Магистрирао је 1972. а докторску дисертацију је одбранио 1975. године. Изабран је за асистента на факултету 1969. године. За доцента је изабран 1976. а за ванредног професора 1982. године. Редовни професор постаје 1989. године. На стручном усавршавању је боравио у Енглеској (1977. године и 1979-1980) на Institute of Development Studies, University of Sussex као научни сарадник на програму Привредни развој и неразвијеност и у САД (1984. године) у посети универзитетским центрима и катедрама за компаративне привредне системе. Наставу из предмета Савремени привредни системи изводи од 1969 године. Предавао је и на Економском факултету у Бања Луци, Правно-економском факултету у Новом Саду и на Addis Ababa University у Етиопији. У оквиру последипломских студија изводио је наставу на предметима: Системски приступ друштвеном планирању, Теорија и политика привредног развоја и Економија јавног сектора. Члан је European Association for Comparative Economic Studies (EACES), члан Председништва Савеза економиста Србије и члан Председништва НДЕЈ-а.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs