Председништво Савеза економиста Србије

Гојко Рикаловић

Гојко РикаловићДр Гојко Рикаловић je редовни професор на Економском факултету Универзитета у Београду.

Дипломирао 1975. године, магистрирао 1980. године и докторирао 1988. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Професионално искуство започео у Институту "Кирило Савић", Београд (1975-1976. година). На Економском факултету Универзитета у Београду почео са радом 1976. године, као асистент приправник, где и данас ради као редовни професор. Предаје: Националну економију, Економику енергетике, Рурални развој, Управљање природним ресурсима и животном средином, Институције и економски развој, Теорију привредног развоја, Развојну економију.

Објавио је више од 25 ауторских и коауторских књига, више чланака и научних радова у домаћим и међународним часописима.

Кључне квалификације: био је шеф Одсека за руралну и аграрну економију на Економском факултету у Београду; учествовао је у више од 30 студија у области економског развоја и политике; био је члан или председник Радне групе у неколико савета Владе (локална Агенда 21, Општина Панчево (2009), Стратегија за економски развој општине Панчево (2007-2009), Савет за запошљавање, Влада Републике Србије (2004-2007); Стратегија руралног развоја и аграрне политике (2006-2009), председник Радне групе за развој креативних индустрија у Министарству културе, информисања и информационог друштва (2010. године - на даље), члан Радне групе за израду Стратегије развоја културе при Министарству за културу, информисање и информационо друштво (2010. година – на даље)); члан Већа друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду; члан комисије за магистарске студије на Економском факултету Универзитета у Београду; члан комисије за докторате на Економском факултету Универзитета у Београду; шеф катедре за Економску политику и развој на Економском факултету Универзитета у Београду; члан стручног тима Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању; члан Управног одбора Института за економику пољопривреде, члан Научног већа саобраћајног института - ЦИП Београд, истраживач на више истраживачких пројеката под покровитељством Министарства за науку; секретар редакције часописа "Економист", члан Одбора за економске науке САНУ, председник Друштва економиста Београда (ДЕБ), члан уређивачког одбора часописа "Економске идеје и пракса " и часописа "Економски Видици ".

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs