Председништво Савеза економиста Србије

Горан Петковић

Горан ПетковићГоран Петковић је редовни професор на Економском факултету Универзитета у Београду. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1986. године. На истом факултету је стекао диплому магистра, а затим и доктора наука, 1989. и 1994. године. Објавио је, самостално или као коаутор, следеће публикације: „Позиционирање трговинских предузећа“, „Канали маркетинга“, „Трговински маркетинг“, „Продаја и менаџмент продаје“, „Истраживање wеб орјентације језика на тржиштима у развоју“, „Микрофинансирање у Србији“ у публикацији „Насупрот микрофинансирању: Поткопавање одрживог развоја“, „Модели мониторинга конкурентности националне привреде“. Објавио је бројне друге научне радове у домаћим и страним издањима. Поред тога је, као консултант, радио на бројним пројектима међу којима се издвајају: „Стратегија развоја туризма Републике Србије“, „Конкурентност привреде Србије“, „Стратегија и развојна политика трговине Србије“. Радио је и као државни секретар у министарствима надлежним за послове туризма Владе Републике Србије, од 2007. до 2013. године.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs