Председништво Савеза економиста Србије

Едвард А. Јакопин

Едвард А. ЈакопинЕдвард Јакопин је помоћник министра за регионални развој и локалну самоуправу, руководилац Сектора за стратешке анализе и истраживање. У периоду од 2001-2011. био је директор Републичког завода за развој. Сва академска звања (основне, постдипломске, докторске студије) стекао је на Економском факултету у Београду. Аутор је бројних научних радова из области макроекономије, планирања привредног развоја, структурних промена, конкурентности, регионалног моделирања. Руководио је пројектним тимовима у више истраживачких пројеката и студија: Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012, Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007-2012, Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије 2011-2020. и др.

Национални је представник у Европској асоцијацији истраживачких развојних институција, а од 2004. је члан и Извршног одбора EADI-а. Члан је Председништва Савеза економиста Србије и ванредни члан Научног друштва економиста Србије.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs