Председништво Савеза економиста Србије

Драгијана Радоњић Петровић, Потпредседник Савеза Економиста Србије

Драгијана Радоњић ПетровићДрагијана Радоњић Петровић је своју професионалну каријеру започела 1995. године, као брокер, у Београдском есконтном центру из кога 1997. године прелази у брокерско-дилерско друштво M&V Investments. После краћег времена заузима функцију генералног директора и својим залагањем ову брокерску кућу доводи до лидерске позиције на домаћем финансијском тржишту. M&V Investments је годинама једна од водећих брокерских кућа по оствареном промету и броју трансакција финансијским инструментима у Србији.

Од априла 2010. до августа 2012. године била је државни секретар Министарства економије и регионалног развоја задужена за област регионалног развоја и предузетништва. Такође је била задужена за координацију ЕУ ИПА пројеката и билатералне међународне помоћи у оквиру надлежности министарства, укупне вредности близу 150 милиона евра.

Августа 2012. именована је на позицију посебног саветника министра у Министарству финансија и привреде, надлежна за предузетништво и конкурентност. Иницирала је припрему програма и закона за јачање ових области. Координирала је тимом експерата који су успешно организовали последње три емисије еврообвезница. Такође је именована за националног службеника за одобравање и у тој функцији значајно је унапредила процес успостављања система за децентрализовано управљање претприступним фондовима ЕУ.

Иницирала је доношење нацрта Закона о ризичном капиталу, који је новина у Србији, јер ова област раније није била регулисана.

Од августа 2013. године је Председник Управног одбора M&V Investments a.d. и члан Управног одбора Београдске берзе.

У септембру 2013. године постала је члан Управног одбора Удружења послових жена Србије. У мају 2014. године изабрана је за Председника Скупштине АИК банке.

Потпредседник је Савеза економиста Србије, члан Пословног клуба Привредник и УКДС-а (Удружење корпоративних директора Србије).

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs