d

Председништво Савеза економиста Србије

Дејан Малинић

Дејан МалинићДр Дејан Малинић је редовни професор Економског факултета у Београду, где је магистрирао, докторирао и стекао сва наставничка звања. На основним студијама наставу изводи на предметима Управљачко рачуноводство и Анализа финансијских извештаја. На мастер студијама предаје на предметима Политика добити предузећа и Стратегијски контролинг. На докторским студијама предаје на предметима Управљачко рачуноводство ИИ и Стратегијско управљачко рачуноводство. На Међународном магистарском курсу менаџмент и пословна економија, који су заједнички организовали Економски факултет у Београду и француска школа менаџмента HEC из Париза, предавао је Управљачко рачуноводство. Поред наведених, на основним и последипломским студијама предавао је и предмете: Специјални биланси, Пословне финансије и Финансијски аспекти маркетинга.

Аутор је две књиге, Политика добити предузећа и Дивизионално рачуноводство и коаутор уџбеника Управљачко рачуноводство. Такође је коаутор и редактор књиге Финансијска тржишта и коаутор монографије The Financial Performance Measurement in the Telecommunications – The Case of Serbia. Поред овога објавио је преко 100 научних и стручних радова из области рачуноводства и пословних финансија, на домаћим и скуповима од међународног значаја.

Као руководилац, члан тима или консултант учествовао је у изради већег броја студија и пројеката из области рачуноводства, процене вредности предузећа, пословно-финансијске консолидације предузећа, оцене кредитне способности, израде бизнис планова и сл. Ангажован је у пружању консултантских услуга из истих области, укључујући и управљачку контролу, корпоративно управљање и финансијска тржишта. Из поменутих области одржао је већи број предавања.

У периоду 2005-2011. био је координатор курсева за стицање звања брокера, портфолио менаџера и инвестиционог саветника у Комисији за хартије од вредности. У Савезу рачуновођа и ревизора Србије био је ангажован као предавач и испитивач у оквиру програма за стицање звања професионалних рачуновођа.

У Савезу економиста Србије члан је Председништава и члан Извршног одбора од 2007. године. Од 2000. године члан је Симпозијумског одбора у Савезу рачуновођа и ревизора Србије. У Савезу рачуновођа и ревизора Републике Српске члан је Савјета за развој теорије и праксе рачуноводства, ревизије и финансија. Члан је редакције часописа Економика предузећа.

Од 2004 до 2011. године професионално је био ангажован као члан Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Поседује звање овлашћени јавни рачуновођа.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs