Председништво Савеза економиста Србије

Бобан Стојановић

Бобан СтојановићДр Бобан Стојановић је рођен 1958. године у Лебану. Редовни је професор на Економском факултету у Нишу на предметима Теорија и политика цена и Микроекономија. Магистрирао је и докторирао на Економском факултету у Београду. Изводио је наставу на Економском факултету у Београду на предметима Теорија цена и Теорија производње и на Универзитету Војске Југославије. Од 2012. године је носилац гранта Жан Моне (Jean Monnet). Визитинг је професор на Al-Farabi Kazakh National University у граду Алмати, Казахстан. Члан је редакције часописа Panoeconomiсus. Остварио је стручна усавршавања и студијске боравке у иностранству (универзитети у Бохуму, Франкфурту, Грацу и Сарбрикену). У оквиру програма IVP боравио је на више универзитета у САД. Био је управник Центра за мулти-дисциплинарне студије и научна истраживања на Универзитету у Нишу и члан Комисије за акредитацију (2002-2003). Стални је члан селекционе комисије Немачке организације за академску размену (DAAD). Председник је струковне асоцијације економиста Ниша, члан Извршног одбора и председништва Савеза економиста Србије. Активно учествује у реализацији два пројеката које финансира Министарство за науку. Има дугогодишње искуство у реализацији пројеката Темпус које подржава ЕУ. Објавио је шест књига и више од 50 научних и стручних радова. Учествовао је на више еминентних скупова у земљи и иностранству. Посебна поља интересовања су тржиште ЕУ, монополи и заштита конкуренције.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs