Председништво Савеза економиста Србије

Благоје Пауновић

Благоје ПауновићБлагоје Пауновић је редовни професор Економског факултета у Београду, на коме је дипломирао 1977., магистрирао 1982. и докторирао 1992. године. На истом факултету запослен је од 1978. године. Шеф је Катедре за пословну економију и манџмент. У периоду од 2002-2004. г. био је помоћник министра за привреду и приватизацију, а од 2004. до 2009. био је директор Нуачно-истраживачког центра Економског факултета у Београду. Био је председник управног одбора “Типопластика ад”, Г. Милановац и Гаранцијског фонда Републике Србије, као и председник надзорног одбора БКЦ „Бежанијска коса“. Био је члан управног одбора Привредне банке Београд и члан надзорног одбора “Војводјанске Банке”. У периоду 2002-2004 био је национални координатор за примену Европске повеље о малим предузећима.

Као стипендиста Универзитета државе Њујорк био на стручном усавршавању на School of Business - State University of New York, University at Albany, SAD; а студијски боравак провео и на London Business School i London School of Economics and Political Science.

На основним студијама предаје следеће премете: Економика предузећа и Предузетништво и управљање малим предузећем, а на последипломским студијама предаје: Управљање инвестицијама, Евалуација инвестиционих пројеката, Пословна анализа и бизнис план, Управљање ризиком, Управљање средствима осигуравајућих компанија итд. Теоријски и практични интерес: предузетништво, управљање малим предузећем, инвестиције, реструктурирање предузећа и сл.

Самостално је објавио две научне монографије и један универзитески уџбеник, а као коаутор објавио је још седам књига. Поред тога, написао и саопштио око 70 чланака и реферата на домаћим и међународним часописима и научним скуповима. Ангажован као консултант или учествовао у изради пројеката за преко 60 предузећа, Светску банку, министарства, иностарне консултантске фирме, невладине организације итд.

Био члан редакција часописа "Директор", "Economic Outlook and Development Programess in Serbia" и "Економски анали", а сада је члан редакције часописа "Економика предузећа".

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs